Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και ...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικο...

Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κα...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικο...

Προσλήψεις 10 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδ...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού, τεχνικού και ειδ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημο...

Θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευ...

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για χρονικό...

Πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου στην εφορεία αρχαιοτήτων Αιτωλ/νιας και...

Την πρόσληψη ενός αρχαιολόγου  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και για χρονικό διάστημα από...