Αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ: Διαθέσιμη νέα έκδοση εφαρμογής υποβολής π...

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολ...

ΥΠΟΜΕΔΙ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφώ...

Την «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ...