ΡΟΗ
προηγ επομ

Κατάταξη της Ε’/ΕΣΣΟ 2017 στον Στρατό Ξηράς (εγκύκλιος)...

Από 11 έως και 13 Σεπτεµβρίου 2017 θα πρέπει να παρουσιαστούν οι υπόχρεοι προς κατάταξη με την Ε&#82...