Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: EESC

Ετικέτα: EESC

EESC

Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Σύμφωνα με το Α.Π. 7065/12-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), διαβιβάζεται συνημμένως η υπό στοιχεία CESE/END/ECO/04/17 προκήρυξη της Ευρωπαϊκής...

Θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Σύμφωνα με το Α.Π. 6084/12-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), διαβιβάζεται συνημμένως η υπό στοιχεία CESE/END/NAT/02/17-BIS προκήρυξη της Ευρωπαϊκής...