Για έδρα του ΕΜΑ προορίζεται το κτήριο του Κεράνη...

Το κτήριο της πρώην καπνοβιοχημανίας «Κεράνης» προτείνει η Αθήνα για την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισ...