Το «big brother» του Δημοσίου – Έρχεται σύστημα παρακολούθη...

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύ...

Τι είναι το «e-goal setting» και πού θα εφαρμοσθεί...

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύ...