Δωρεάν Προγράμματα Υγείας για  δημότες και κατοίκους του Δήμου Δι...

Στις 30-04-2015 ο Δήμος Διονύσου θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης μαστού (μαστογραφία).Ο...

Δ. Χανίων: Δωρεάν προγράμματα υγείας...

Μία ακόμη δράση πρόληψης της δημόσιας υγείας αναπτύσσει ο Δήμος Χανίων και ειδικότερα το Τμήμα Κοινω...