Πυροσβεστική: Κατανομή Δοκίμων Πυροσβεστών & Ανθυποπυραγών (...

Την κατανομή ενεντήντα τριών (93) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και τ...

Κατανομή 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Αρχηγείο του Λιμενικού (από...

Την Κατανομή 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, περιλαμβάνει απόφαση που υ...

Κατάταξη δόκιμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα (προκήρυξη)...

Βγήκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για την κατάταξη δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό ...