Πρόταση για οδήγηση μοτοσυκλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου...

Ωριμάζει πλέον η άποψη ότι στην Ελλάδα μπορούμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλες χώρ...

Έρχονται αλλαγές: Οδήγηση μοτοσικλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου...

Ωριμάζει πλέον η άποψη ότι στην Ελλάδα μπορούμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλες χώρ...