Παράνοια στο Δημόσιο: «Είμαι διορισμένος… χωρίς αντικείμενο...

«Σας παρακαλώ, να μου αναθέσετε μια εργασία»… Αυτό είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα στο πρωτοσέλιδ...

Περιφέρειες – ΕΣΠΑ: Αιρετοί – διορισμένοι, σημειώσατε 1...

Αν και οι ταχύτητες που τρέχουν οι περιφέρειες σε σχέση με το ΕΣΠΑ ποικίλουν, όπως έχουν καταδείξει ...