Γ. Σγουρός: Η διοίκηση Δούρου οδηγεί στη χρεοκοπία την Περιφέρεια...

Σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του προϋπολογισμο...