Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»...

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη 4 έμπειρων εκπαιδευτικών (εικαστική αγωγή, θεατρική αγω...

Προσλήψεις συνεργατών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και ...

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» ανακοινώνει την πρόσληψη συνεργατών τ...

Πρόσληψη τεχνικού στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Διόφαντος...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και άλλων Επιστημονικών κ...

Προσλήψεις πέντε ατόμων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Διόφαντος...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υλοποίηση νέων υπο-εφαρμογών και κάλυψη αυξημένων αναγκών υποστήρι...

Προσλήψεις τεσσάρων συνεργατών στο Ινστιτούτο «Διόφαντος»...

Στην προκήρυξη συνεργατών μέσω της υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου π...

Το Υπ. Παιδείας για το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και τις εγγραφές στα ιδιωτι...

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα του τύπου για στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool που αφορούν...

Προσλήψεις σε Δημόσιο και ΟΤΑ – Ποιες θέσεις έχουν ανοίξει σε όλη...

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που ανοίγουν στο δημόσιο και τους ΟΤΑ τις τελευταίες...

Θέσεις εργασίας στο ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσε...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/έως προς σύναψη: Α) Έως 1 (μιας) σύμβασης μισ...