Δ. Ωρωπού: Συνεργασία δημοτικών παρατάξεων «Δυναμική Πολιτεία» κα...

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών η κοινή συνέντευξη τύπ...