Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης...

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις τ...

Τελευταία ημέρα αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Β...

Τελευταία ημέρα αιτήσεων σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους παιδικο...

12 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης...

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου...

6 προσλήψεις στο δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για τη...

Δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: 4 θέσεις εργασίας...

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», προκήρυξε 4 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργ...

Θεσσαλονίκη: Μία θέση εργασίας στο δημοτικό βρεφοκομείο «Ο Άγιος ...

Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασί...