Προσλήψεις 6 Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη έξη (6) μουσικών, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδε...

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Λεβαδέων...

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ...