Προσλήψεις 2 εργατών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων...

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 εργατών με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών. ΠΡΟΚΗ...

Πρόσληψη 2 εργατών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών...