Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Πρόσληψη ενός ατόμου προσωπικού καθαριότητας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου εγκρίνει την πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...