555 θέσεις στις δημοτικές κατασκηνώσεις (κατανομή -ειδικότητες)...

To υπουργείο Εργασίας με απόφασή του κατανέμει τις 555 θέσεις, για άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου...

Καθορισμός ποσού συμμετοχής των παιδιών σε δημοτικές κατασκηνώσει...

Στον καθορισμού του ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατι...