ΚΕΔΕ: Χαρτογράφηση των δημοτικών αθλητικών υποδομών και αναζήτηση...

Την καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών σε επίπεδο δήμων με σκοπό να αποκτηθεί ολοκληρωμένη γνώση ...

ΚΕΔΕ καλεί ΥΠΕΣ: Να δοθεί παράταση στην αδειοδότηση των αθλητικών...

Παράταση της προθεσμίας διεκπεραίωσης των διαδικασιών για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων τω...