Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις «δημόσιες συμβάσεις έργων, πρ...

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής στο σύνολό του και κατ’ άρθρον από την Ολομέλεια, το σ...

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί μικρά δημόσια έργα ...

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού καλούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις προτάσεις το...