Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής στο σύνολό του και κατ' άρθρον από την Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί μικρά δημόσια έργα της Περιφέρειας

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού καλούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις προτάσεις τους έως την 1η Δεκεμβρίου, καθώς μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης...