Κινητικότητα: Οι 4+1 παράμετροι για την επιλογή των υποψηφίων...

Στο νέο σύστημα κινητικότητας η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμ...

Οι δύο «ταχύτητες» της κινητικότητας: Ποιες θέσεις παραμένουν ανο...

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς τω...