Το ΥΠΕΣ ζητάει από τους ΟΤΑ τις καταστάσεις απασχολουμένων σε Γρα...

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που διαβιβάζεται μέσω του ΥΠΕΣ αφορά στ...

Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαψεύδει τα περί σπατάλης για δημόσιες σχέσε...

Το κονδύλιο για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2011 ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευ...