Προγραμματικές συμβάσεις ΟΤΑ – Υ.ΠΕ για ανάπτυξη Δημοσίων Δ...

Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους, την ΚΕΔΕ, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και τις ε...

Υπ. Υγείας: Πλήρης πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στις δομές υ...

Την πλήρη πρόσβαση, σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας και τα Πανεπιστημιακά Νομοσοκεία, δικαιούνται ...

ΚΕΔΕ: Δεν μας ικανοποιεί η ανασκευή της τροπολογίας για τη χρηματ...

«Η Κυβέρνηση με «τροπολογία στη τροπολογία» χωρίς καμία διαβούλευση επιχειρεί να μεταφέρει οικονομικ...