Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο δήμο Βοΐου

Ο δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα Δεκέμβριο. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

O δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα Νοέμβριο. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

O δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατά' άτομο το μήνα Οκτώβριο. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 13 μουσικών στο Δ. Βοΐου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων για την κάλυψη των...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Βοΐου

O δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο μηνών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

O δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων το μήνα Σεπτέμβριο. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ύστερα από την υπ' αριθμ. 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Λογιστών) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Ο δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 εργατών γενικών καθηκόντων για 2 μήνες προκειμένου να καλυφθούν κατεπείγουσες ανάγκες. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ