Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων...

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ο δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στο Δ. Παιανίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων,...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων,...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ο δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

Προσλήψεις 4 ατόμων στην Παιανία

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ....

Προσλήψεις 37 ατόμων στο δήμο Παιανίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 37 ατόμων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) προκειμένου να καλύψει ανάγκες προχωρά ο δ...

Προσλήψεις καθαριστών σε σχολικές μονάδες στην Παιανία...

Στην προκήρυξη για την πρόσληψη 6 καθαριστών/στριών σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τ...

Προσλήψεις 18 καθαριστών/στριών στο δήμο Παιανίας...

Στην προκήρυξη για την πρόσληψη 18 καθαριστών/ιών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δ...

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ο δήμος Παιανίας εγκρίνει την πρόσληψη 15 ατόμων ως εργατών (πολιτική προστασία) προς αντιμετώπιση τ...

Προσλήψεις στους οικισμούς Παιανίας και Γλυκών Νερών...

Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και...
Σελίδα 1 απο 212 »