Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων (χειριστές jbc, εργάτες καθαριότητας) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καβάλα -συμβασιούχοι: Τρεις μήνες απλήρωτοι –Συνεχίζει να αρνείται ο Επίτροπος

Αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα βρίσκονται οι συμβασιούχοι εργάτες καθαριότητας των δήμων του νομού Καβάλας καθώς ακόμη δεν έχει λυθεί η εμπλοκή με την...

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για 2 μήνες. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών...

ΥΠΕΝ: Παραχωρείται στο Δ. Νέστου η χρήση των Κέντρων Υποδοχής Επισκεπτών

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, (ΑΔΑ: ΩΘΩΗ4653Π8-Τ32) παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας οι εγκαταστάσεις...

Πρόσληψη 2 ατόμων από το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» ∆. ΝΕΣΤΟΥ

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) «ΕΥνεστία» του ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων...

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 17/3/2017 έως την 28/3/2017 στο Γραφείο Προσωπικού,...

Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο Δ. Νέστου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός  ατόµου, για την υλοποίηση της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ”...

Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Νέστου

Στην προκήρυξη πρόσληψης 11 ατόμων, 10 με ειδικότητα ΥΕ Εργάτη καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινχρήστων χώρων και 1 με ειδικότητα ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτου...

Προσλήψεις δύο καθαριστών στο δήμο Νέστου

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο καθαριστών (ΥΕ) προχωρά ο δήμος Νέστου προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ