Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Νέστου

O δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων για 2 μήνες προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγ...

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων (χειριστές jbc, εργάτες καθαριότητας) για την κάλυ...

Καβάλα -συμβασιούχοι: Τρεις μήνες απλήρωτοι –Συνεχίζει να αρνείτα...

Αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα βρίσκονται οι συμβασιούχοι εργάτες καθαριότητας των δήμω...

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών ...

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συν...

ΥΠΕΝ: Παραχωρείται στο Δ. Νέστου η χρήση των Κέντρων Υποδοχής Επι...

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, (ΑΔΑ: ΩΘΩΗ4653Π8-Τ32) παραχωρούνται...

Πρόσληψη 2 ατόμων από το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» ∆. ΝΕΣΤΟΥ...

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) «ΕΥνεστία» του ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, ...

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις το...

Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο Δ. Νέστου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός  ατόµου, για ...

Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Νέστου

Στην προκήρυξη πρόσληψης 11 ατόμων, 10 με ειδικότητα ΥΕ Εργάτη καθαριότητας οδών και πλατειών και κο...

Προσλήψεις δύο καθαριστών στο δήμο Νέστου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο καθαριστών (ΥΕ) προχωρά ο δήμος Νέστου προκειμένου να καλύψει ανάγκες σ...

Θέσεις 14 ατόμων στο Δ. Νέστου

Εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ, ανταποδοτι...
Σελίδα 1 απο 212 »