Δ.Νέας Σμύρνης: Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων...

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης σας ενημερώνει ότι σήμερα 11/5/2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής των προν...

Η Νέα Σμύρνη επίσημο μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης τη...

Επίσημο μέλος του παγκοσμίου δικτύου Πόλεων Μάθησης της UNESCO ανακηρύχτηκε ο Δήμος Νέας Σμύρνης στι...

Πρόσληψη μάγειρα στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για τη...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 10 ατόµων...

Πρόσληψη ιεροψάλτη στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο (η δαπάνη µισθοδοσίας του οποίου θα καλυ...

Πρόσληψη φαρμακοποιού στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νέας Σµ...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου  με αρμοδιότητα σ...

Πρόσληψη Παιδιάτρου στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατ...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Δ. Νέας Σμύρνης...

O δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου με αρμοδιότητ...

Προσλήψεις νηπιαγωγών στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη δύο (2) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆....

Προσλήψεις 17 Γυμναστών στο Δ. Νέας Σμύρνης...

Ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργ...
Σελίδα 1 απο 612345 » ...Τέλος »