Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

Ο ∆ήµος Μουζακίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

Ο δήμος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτο...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

O δήμος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτο...

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Μουζακίου...

O δήμος Μουζακίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς για την αρδευτική περίο...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Μουζακίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 χειριστ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

O δήμος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτο...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

Ο δήμαρχος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

O δήμς Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµ...

Προσλήψεις 2 μουσικών στο Δ. Μουζακίου...

Η ΔΗΚΕΔΗΜ προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί µ...

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Μουζακίου...

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει μια καθαρίστρια για απασχόληση στο ΚΔΑΠ Αγναντερού προς ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

Ο δήμαρχος Μουζακίου προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ ...

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Μουζακίου...

Η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωρομίσθ...
Σελίδα 1 απο 3123 »