Ο «Κλεισθένης 1» αλλάζει τα ονόματα δύο δήμων (ν/σ)...

 Στην αλλαγή ονόματος σε δ’υο δήμους πορχωράει ο «Κλεισθένης 1». Συγκεκριμένα με το άρθρο 206 ...

Τι λέει ο Δήμαρχος Καλαμπάκας για την πρόταση μετονομασίας σε Δήμ...

«Είναι ένα αίτημα ώριμο και επιτακτικό παράλληλα, πρόκειται για μια ονομασία που θα μπορούσε να αναδ...