Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Λίμνης Πλαστήρα...

O δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ...

Οικολογία της Αλληλεγγύης: Διαφωνεί με την αξιολόγηση του Δ. Λίμν...

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα παρευρέθηκε και μίλησε ο Ηλίας Τσι...