ΡΟΗ
προηγ επομ

Προσλήψεις εργατών στη δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λ...

Με την υπ’ αριθμό 103/2016 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λειβα...