Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Λευκάδας

Ανακοiνώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου...

Προσλήψεις υδρονομέων στη Λευκάδα

Ο δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας υδρονοµέων άρδευσης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα δύο...