Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σε αργία τέθηκε ο πρώην δήμαρχος και νομάρχης Γρεβενών

Σε αργία τέθηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Γρεβενών, πρώην νομάρχης και πρώην δήμαρχος της πόλης, Δημοσθένης Κουπτσίδης. Με απόφαση του συντονιστή...

Προσλήψεις 9 εργατών πρασίνου στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού Εννέα ατόµων, προς...

Προσλήψεις 3 ατόμων στα Γρεβενά

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά 3 ατόµων (νηπιαγωγοί, δάσκαλος...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενών» να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. µε αντικείµενο...

Δ. Γρεβενών: Πότε πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα

Από το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του Διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017 θα ξεκινήσει την Παρασκευή...

Προσλήψεις 5 Γυμναστών στο Δ. Γρεβενών

Τo Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού ∆ήμου Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους(Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από τις υπ’ αριθ. 55 & 214/2017 αποφάσεις του ∆.Σ, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις αριθ. 40.845/24-03-2017 και 100.751/18-07-2017 αντίστοιχα,...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο δήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού 9 ατόµων, προς κάλυψη...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά 3 ατόµων (γυμναστές,δάσκαλος) για την υλοποίηση της πράξης«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήµου για θέµατα διαχείρισης δασών και πρασίνου και για κάθε άλλη εργασία που θα του...