Πρόσληψη δασκάλου στο Δ. Γρεβενών

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση ε...

«Έξυπνα σπίτια» για ηλικιωμένους στα Γρεβενά από 1η Ιανουαρίου...

Στην επόμενη εποχή του διαδικτύου εισέρχονται ο Δήμος Γρεβενών, οι Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας...

Σε αργία τέθηκε ο πρώην δήμαρχος και νομάρχης Γρεβενών...

Σε αργία τέθηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Γρεβενών, πρώην νο...

Προσλήψεις 9 εργατών πρασίνου στο Δ. Γρεβενών...

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµερ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στα Γρεβενά

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση ε...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενών» ν...

Δ. Γρεβενών: Πότε πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα...

Από το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του Δ...

Προσλήψεις 5 Γυμναστών στο Δ. Γρεβενών...

Τo Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού ∆ήμου Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από τις υπ’ αριθ. 55 & 214/2017 αποφάσεις του ∆.Σ, οι οποίες εγκρίθηκαν ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο δήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµερ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζ...
Σελίδα 1 απο 512345 »