Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Ο δήμος Εμμανουήλ Παππά προσκαλεί όσους  ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους π...

Προσλήψεις υδραυλικών στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Εμμανουήλ-Παππά...

O δήμος Εμμανουήλ-Παππά καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς  να καταθέσουν τις αι...

Θέσεις 2 ατόμων στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Εμμανουήλ-Παππά...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9)...

Πρόσληψη Υδραυλικών στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Ο δήμος Εμμανουήλ Παππά αποφασίζει ότι θα προσλάβει 2 άτομα με σύμβαση ΙΔΟΧ για 8 μήνες προκειμένου ...

Πρόσληψη 4 υδρονομέων στο Δ. Εμμανουήλ Παππά...

Την πρόσληψη 4 υδρονομέων ανακοινώνει ο δήμος Εμμανουήλ Παππά. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσ...

6 προσλήψεις στο δήμο Εμμανουήλ Παππά...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για τη...

Πρόσληψη 3 ατόμων από το Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δ. Εμμ. Παππά...

Την πρόσληψη τριών ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης...

Δήμος Εμμανουήλ Παππά: 9 θέσεις εργασίας...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη...

Σέρρες: Πλημμύρισαν εκατοντάδες αγροτικές εκτάσεις από τη βροχόπτ...

Σε απέραντες λίμνες έχουν μετατραπεί εκατοντάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στις αγροτικές περιοχές το...