Προσλήψεις πυροφυλάκων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και 5 ημερ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και 5 ημερ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

O δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση ...

Πρόσληψη υδραυλικού στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

O δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχ...

Προσλήψεις ναυγοσωστών στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης προκειμένου να προσλάβει 3 ΔΕ Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικα...

Θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης προκειμένου να προσλάβει 3 ΔΕ Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικα...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης προκειμένου να προσλάβει τέσσερις (4) ΔΕ Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδι...
Σελίδα 1 απο 3123 »