Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Δεσκάτης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει...

Προσλήψεις 3 μουσικών στο Δ. Δεσκάτης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 3 άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδροµάνα...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών...

Προσλήψεις 2 Γυμναστών στο Δ. Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δεσκάτης για την περίοδο 2017- 2018 με τη...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης ύστερα από την υπ’ αριθ. 108/2017 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 89107/28-06-2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ....

Θέση υδρονομέα στο Δ. Δεσκάτης

O δήμος Δεσκάτης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10/04/2017....

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

O Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι 10 ατόμων (εργατικό και τεχνικό προσωπικό) για την κάλυψη εποχικών αναγκών. ΑΠΟΦΑΣΗ

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης ». ΠΕ...

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Δεσκάτης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 3 άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδροµάνα του...

Θέση πτυχιούχου πληροφορικής στο Δ. Δεσκάτης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη (ΤΕ Πληροφορικής), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής...