Καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους στο Δήμο Δεσκάτης (βίντεο)...

Έντονα προβλήματα προκάλεσαν στο δήμο Δεσκάτης οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που ξέσπασαν κατά τη διάρκει...

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Δ. Δεσκάτης...

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί, στην πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορ...

Πρόσληψη εργατικού προσωπικού στο Δ. Δεσκάτης...

Ο δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ&#821...

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Δεσκάτης...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κ...

Προσλήψεις 3 μουσικών στο Δ. Δεσκάτης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 3 άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτι...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ...

Προσλήψεις 2 Γυμναστών στο Δ. Δεσκάτης...

Ο Δήμος Δεσκάτης ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν σ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης ύστερα από την υπ’ αριθ. 108/2017 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 8...

Θέση υδρονομέα στο Δ. Δεσκάτης

O δήμος Δεσκάτης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

O Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι 10 ατόμων (εργατικό και τεχνικό προσωπικό) για την κ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Δεσκάτης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) α...

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Δεσκάτης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 3 άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτι...
Σελίδα 1 απο 3123 »