Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Αντιπάρου

Ο δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Πρόσληψη διευθυντή στο Δ. Αντιπάρου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, μίας θέσης Διευθυντή επί θητεία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμ...

Πρόσληψη γραμματέα στο Δ. Αντιπάρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Πρόσληψη 6 ατόμων στο δήμο Αντίπαρου...

Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016, καθώς και τον σχετικό πίνακα Α΄ προγραμμα...

Έξι προσλήψεις στο Δήμο Αντίπαρου (προκήρυξη)...

Ο δήμος Πάρου ανακοίνωσε την πρόσληψη 6 ατόμων στα πλαίσια του προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού πρ...

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δ. Αντιπάρου

Τον προγραμματισμό  προσλήψεων τακτικού προσωπικού 4 ατόμων ανακοινώνει ο δήμος Αντιπάρου. ΑΠΟΦΑΣΗ...