Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Αμυνταίου

O δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 3 εργάτες γενικών καθηκόντων, ένα χειριστή μηχανημάτω...

Προσλήψεις 4 Γυμναστών στο Δ. Αμυνταίου...

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου ως φορέας υλοποίη...

Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Αμυνταίου...

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου ύστερα από την υπ...

Θέση Πολιτικού Μηχανικού στο Δ. Αμυνταίου...

Ο δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών. ΠΡΟΚΗΡ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Αμυνταίου

Ανακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων...

Πρόσληψη μουσικού στο Δ. Αμυνταίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη μουσικού για 12 μήνες. ΠΡΟ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αμυνταίου

Η ΔΗΚΕΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (κοινωνικού λειτουργού, οικογενειακού βοηθού) για την κάλυ...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Αμύνταιου

Ο δήμος Αμύνταιου θα προβεί σε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για 3 μήνες και συγκεκρι...

Θέση υδρονομέα στο Δ. Αμυνταίου

Ο δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο από 15/06/17 έως 15/0...

Θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στο Δ. Αμύνταιου...

O δήμος Αμύνταιου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Κοινωνικών Λειτουργών για ένα έτος στο πλαίσιο επιχει...

Εγκρίνονται 26 προσλήψεις στο Δ. Αμυνταίου...

Ο δήμος Αμυνταίου εγκρίνει την πρόσληψη 26 ατόμων στο γραφείο Καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Αμύνταιο

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού (10 άτομα) ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ προχωρά ο ...
Σελίδα 1 απο 41234 »