Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ''ατομο το μήνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ο δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών με 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με 5 ημερομίσθια κατ'ατομο το μήνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού 20 ατόμων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού Μουσικού ΠΕ/ΤΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου πλήρους απασχόληση για...

Θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας" για ένα έτος. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ο ∆ήµος Ακτιου-Βόνιτσας ύστερα από την 272/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε(5) ηµεροµίσθια...

Θέση δικηγόρου στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής έχοντας ως αντικείμενο τη νομική υποστήριξη του δήμου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 272/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια...