Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων με 5 ημερομίσθια κατ&...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 20 άτομα για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

Ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια τ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων μέχρι και 5 ημερομίσθ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

Ο δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 εργατών με 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήν...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

Ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

O δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με 5 ημερομίσθια κατ’ατομο το μήνα....

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μ...

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού Μουσικού ΠΕ/ΤΕ, ...
Σελίδα 1 απο 212 »