Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δ. Αγίων Αναργύρων Καματερού...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 26 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου...

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού...

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 17 άτ...

Πρόσληψη χορευτή στο Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού...

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδι...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού...

Ο δήμος Αγίων-Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ...

Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού...

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Αγίων Αναργύρων Καματερού...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων,...

Εγκρίνονται 10 προσλήψεις στο Δ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού...

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων,...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων,...

Προσλήψεις 29 ατόμων στο Δ. Αγ. Αναργύρων – Καματερού...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 29 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμο...

Προσλήψεις 17 ατόμων στο δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 17 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...

Προσλήψεις τριών ατόμων στο δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 3 ατόμων, ενός με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ ειδικότητας και δύο με ειδ...
Σελίδα 1 απο 512345 »