Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Ετικέτα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Προσλήψεις δύο καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δημοκρίτειο

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία μαθημάτων του εαριού εξαμήνου προχωρά η Σχολή...

Μία θέση καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Στην προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου»...

Θέση καθηγητή στο Δημοκρίτειο

Ανακοινώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης η προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,...

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο

Με την αριθμ. 477/1-11-2016 συνεδρίαση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αποφασίστηκε η πρόσληψη διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού...