Δημοτικοί υπάλληλοι: Νομικά αστήριχτη προσπάθεια περικοπής στα πο...

Νομικά αστήρικτη και παντελώς αβάσιμη είναι κάθε προσπάθεια περικοπής στα ποσά της υπερβάλλουσας μεί...

Νομικοί-συμβασιούχοι-ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Μόνη λύση η παράταση -Λίγοι θα...

Να δοθεί ολιγόμηνη παράταση στην απασχόληση των παρατασιούχων-«συμβασιούχων» των δήμων, ζητά με δήλω...

Δ.Περπατάρης: Ιδού η λύση για μετατροπή συμβασιούχων σε αορίστου ...

Τη νομική οδό για τη λύση του μεγάλου προβλήματος των συμβασιούχων στους δήμους και γενικότερα στο Δ...

Απόφαση Ε.Σ.: Έτσι δεν θα απολυθούν οι συμβασιούχοι -Πώς θα πληρω...

Nα αναλάβουν τις ευθύνες τους όλες οι πλευρές (Ελεγκτικό Συνέδριο, κυβέρνηση, κόμματα, Βουλή, δήμαρχ...

Δ. Περπατάρης: Ιδού οι τρεις λύσεις για τη μονιμοποίηση των συμβα...

Το πολύ μεγάλο εργασιακό/κοινωνικό αλλά και νομικό ζήτημα των συμβασιούχων που έχει αναδειχθεί από τ...

Πότε η απόλυση είναι νόμιμη: Τα δικαιώματα του εργαζόμενου &...

Για τις προϋποθέσεις νομιμότητας απόλυσης εργαζομένου αλλά και για τα δικαιώματά του να την προσβάλε...

Δημόσιο: Πώς θα διεκδικήσετε 13ο & 14ο μισθό -Όλες οι προθεσ...

«Μεγάλα Νομολογιακά βήματα για την αποκατάσταση των περικοπών στις αποδοχές των υπαλλήλων, εργαζομέν...

Ανάλυση: Τι αλλάζει σε ομαδικές απολύσεις διαπραγματεύσεις η απόφ...

Τις επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην ελληνική αφορά εργασίας...