ΡΟΗ
προηγ επομ

Υποχρεωτική γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας εντός τουριστικών κα...

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει την υποχρεωτική γνωστοποίηση λειτουργίας πι...