Μαρούσι: Συνάντηση εργασίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιώ...

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, η τακτική τριμηνιαία Συνάντηση Ε...

Δίκτυο Υγιών Πόλεων: Έμφαση στην πρόσβαση των πολιτών στην υγεία...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεω...

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων: Τριπλασιασμός των ανασφάλιστων Ε...

Τριπλασιασμός των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα από άκ...