Πρόσληψη 680 μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων (απόφαση – πίνακε...

Την απόφαση για την πρόσληψη 680 δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των ...

Υπ. Δικαιοσύνης: Προχωρά στην σύνταξη νέου κώδικα δικαστικών υπαλ...

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτήθηκε νομοπαρασκευ...