ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιτήσεις για μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης...

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταχώριση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασι...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής ...

Ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλονται οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βα...