Πρόσληψη διερμηνέα στο Δ. Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έ...

Θέση Διερμηνέα στο Δ. Καλαμαριάς

Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει εκ νέου τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο γ...