ΡΟΗ
προηγ επομ

Τι αλλάζει στη χορήγηση αδειών διαμονής – Εγκύκλιος του υπουργείο...

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε την εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζονται κάποια θέματα που αφορούν...