Σε 30 ευρωπαϊκές χώρες διδάσκονται αρχαία ελληνικά σε δημόσια σχο...

Υπάρχει ένα σχολείο στην «καρδιά» της Αθήνας που διδάσκει την ελληνική γλώσσα, αλλά και αρχαία ελλην...

Πώς θα διδάσκονται τα θρησκευτικά στο Λύκειο (έγγραφο)...

Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύ...