Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ετικέτα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διευκρινίσεις υπ. Παιδείας για τη χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται η έκδοση της υπ' αριθ. 77728/11-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β΄1986/9-6-2017) Υπ. Απόφασης με θέμα:...